• Accueil

 • Programmes

 • PGMODays

   

  PGMODAYS 2024

   

  Mardi 19 novembre & Mercredi 20 novembre

   

  EDF Lab Paris-Saclay, Palaiseau

   

  • PGMODAYS-Bat-EDF
  • PGMODAYS-Amphi6
  • PGMODAYS-Pause1
  • PGMODAYS-Amphi5
  • PGMODAYS-Amphi3